– Vận chuyển và giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc

– Đóng gói bảo quản an toàn tuyệt đối

– Địa điểm: Chính xác theo thông tin khách hàng cung cấp

Chính sách vận chuyển giao nhận hàng
Chính sách vận chuyển giao nhận hàng

Thời gian giao hàng

TT   Tỉnh thành     Khu vực   Thời gian
1   TP HCM   Quận nội thành   Trong 24 giờ
  Huyện ngoại thành   Trong 32 giờ
2   TP Hà Nội   Quận nội thành   Trong 48 giờ
  Huyện ngoại thành   Trong 56 giờ
3   Tỉnh khác   Tùy theo khu vực   Trong 3-5 ngày

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời cho quý khách. Trong trường hợp quá thời hạn giao hàng quá lâu, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và quý khách có thể hủy đơn hàng nếu muốn.